تولید پیاز

افزایش تولید پیاز در سال ۹۷ علی رغم گرانی بی سابقه این محصول

/
🔹نگاهی به آمار تولید پیاز در سال ۹۷ نشان می‌دهد که برداشت…